Програма “bookmenow” (далі – bookmenow ) надає свої функціональні можливості на платній основі. Тарифи можна знайти на сайті: https://bookmenow.pro/pricing. Розпочавши використовувати bookmenow, ви погоджуєтеся з правилами викладеними в Угоді користувача.

Цей документ (далі – «Угода користувача») є пропозицією bookmenow укласти Угоду про використання програми bookmenow на умовах, визначених нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода) визначає загальні умови та умови використання програмного забезпечення bookmenow на Інтернет-сайті за адресою: https://app.bookmenow.pro   (далі – bookmenow ), а також права та обов’язки Користувача. Ця угода також стосується прав та інтересів третіх осіб, окрім Користувачів bookmenow , але на права та інтереси яких можуть впливати дії Користувачів bookmenow.

1.2. Ця угода є угодою між Користувачем і bookmenow щодо використання bookmenow та його послуг і заміняє всі попередні угоди, які мали місце або можуть мати місце між Користувачем і bookmenow незалежно від форми, де були досягнуті такі домовленості.

1.3. bookmenow надає свої функціональні можливості на платній основі. Поточні тарифи можна знайти на сайті: https://bookmenow.pro/pricing.

Використання bookmenow на вільній основі допускається у випадках, визначених bookmenow або диючими тарифами bookmenow. bookmenow має право вводити і (або) накладати будь-які обмеження на функціональні можливості bookmenow, що використовується безкоштовно.

1.4. Ця угода є юридично обов’язковою угодою між Користувачем і bookmenow, предметом якої є надання Користувачу права використання на умовах простих (невиключних) ліцензій bookmenow  відповідно до його функціональних можливостей, в тій мірі, що визначається Користувачем, а також надання інших пов’язаних послуг та інших послуг (далі – послуги). Крім цієї Угоди, Угода між Користувачем і bookmenow включає всі інші обов’язкові документи, що регламентують надання послуг, і розміщені у відповідних розділах bookmenow.

1.5. Користувач повинен бути повністю ознайомлений з цією Угодою, перш ніж зареєструватися в bookmenow. Реєстрація Користувача в bookmenow означає повне і безумовне прийняття Користувачем цієї Угоди Користувача.

1.6. Ця Угода може бути змінена і (або) доповнена bookmenow в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Ця Угода є публічним документом.

1.7. Користувач регулярно перевіряє умови цієї Угоди на їх зміну та (або) доповнення. Продовження використання bookmenow Користувачем після внесення змін та (або) доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з усіма такими змінами та (або) доповненнями.

1.8. Жодні положення цієї Угоди не надають Користувачу права на використання назви бренду, торгових марок, доменних імен та інтелектуальної власності, що використовуються bookmenow , за винятком випадків, коли таке використання дозволено з письмовою та попередньою згодою bookmenow.

1.9. Під час реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою і бере на себе зазначені в ній права та обов’язки, пов’язані з використанням та експлуатацією bookmenow.

1.10. Приймаючи цю Угоду, Користувач підтверджує свою згоду на обробку bookmenow персональних даних Користувача, наданих Користувачем на момент реєстрації, а також добровільно розміщених Користувачем в bookmenow.

1.11. Користувач має право укласти з bookmenow окремий договір на використання bookmenow без обмежень, встановлених для використання bookmenow у безкоштовній версії.

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

До цього документу та всіх відносин сторін, що виникають з цього документу, застосовуються такі терміни та визначення:

2.1. Угода означає угоду між bookmenow і Користувачем, яка виконується, в порядку і відповідно до умов цієї Угоди Користувача.

2.2. Програма є програмою для комп’ютера «bookmenow» як в цілому, так і її компоненти, представлені в об’єктивній формі набором даних і команд, включаючи вихідний текст, бази даних, аудіовізуальні роботи, включені bookmenow в Програму, а також будь-яка документація про її використання.

2.3. Використання програми  – використання функціональних можливостей та (або) відтворення однієї копії Програми шляхом її встановлення та (або) запуску Користувачем у спосіб, визначений (технічною) документацією та цією Угодою.

2.4. bookmenow – ФОП “Павлов”, в особі Павлова Артема Вʼячеславовича, Україна, 49000 м. Дніпро, вул. Максима Дія 8. КОД ЕРДПОУ: 3231821453 має виключне право на Програму для ЕОМ і вона належить Павлову Артему Вʼячеславовичу. Павлов А.В. гарантує, що він має всі необхідні права та повноваження для надання ліцензії та виконання своїх зобов’язань за цією Угодою.

2.5. Тип ліцензії – тарифний план, обраний Користувачем зі списку, розміщеного boomenow на Інтернет-сторінці: https://bookmenow.pro/pricing

2.6. Користувач  – фізична особа, яка від імені та (або) з дозволу bookmenow здійснює фактичне використання Програми; будь-яка особа, яка висловила бажання користуватися послугами, наданими bookmenow, готує заяву про намір користуватися цими послугами. Якщо Ви фізична особа, що діє від імені корпорації/мережі або іншої юридичної особи, фізичної особи-підприємeць, Ви підтверджуєте, що маєте повноваження погоджуватися на цю Угоду користувача від імені юридичної особи.

Якщо ви не згодні з цією Угодою Користувача, ви не можете отримати доступ або скористатися Програмою, сайтом або будь-якими матеріалами, документацією, інформацією, що належить bookmenow  або будь-яким третім особам.

2.7. Уповноважений користувач – Користувач, зареєстрований bookmenow у Програмі, і авторизувався у ній не рідше одного разу.

2.8. Обліковий запис користувача – запис в bookmenow  і (або) в Програмі, зберігаючи дані, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати Користувача, як Користувача Програми.

2.9. Реєстрація – дія, спрямована на створення облікового запису користувача. Реєстрація Користувача в bookmenow безкоштовна і добровільна. При реєстрації в bookmenow Користувач зобов’язаний забезпечити bookmenow необхідною достовірною і актуальною інформацією. Користувач несе відповідальність за точність, актуальність, повноту і відповідність інформації, що надається при реєстрації та її чистоту від претензій третіх осіб. Розділ може бути заповнений фізичною особою, фізичною особою-підприємцем або юридичною особою.

2.10. Авторизація  – дозвіл, наданий bookmenow на доступ до облікового запису Користувача, який реалізується шляхом аналізу інформації про обліковий запис у вигляді унікальної комбінації імені Користувача і пароля, введеної Користувачем на сторінці авторизації bookmenow, і перевірки, що вона відповідає інформації, яка міститься в обліковому записі Користувача.

2.11. Особистий кабінет користувача –  спеціалізований приватний розділ bookmenow, який доступний Уповноваженому користувачу після реєстрації та авторизації, і призначений для здійснення Користувачем управління bookmenow та його налаштування. Для входу в особистий кабінет Користувача використовується унікальне імʼя Користувача та пароль, отриманий Користувачем під час Реєстрації відповідно до пункту 8.4. цієї Угоди.

2.12. Персональна сторінка користувача – спеціальний окремий статистичний розділ bookmenow, що містить інформацію про bookmenow та його діяльність, включаючи інформацію про послуги та (або) ціни на послуги, що надаються bookmenow, фото та відео, контактні дані bookmenow. Відбір інформації, розміщеної bookmenow на Персональній сторінці Користувача, здійснюється Користувачем самостійно і не підлягає попередньому узгодженню з bookmenow.

2.13. Служба запису – набір апаратних та програмних засобів bookmenow, що відображають інформацію в реальному часі про осіб, які виявили бажання користуватися послугами, наданими Користувачем в bookmenow.

2.14. Акція – рекламна акція, що проводиться Користувачем з метою просування своїх послуг за допомогою bookmenow.

2.15. Клієнтська база  – структурована інформація про осіб, які виявили бажання користуватися послугами, наданими Користувачем, а також інформація про споживання послуг, що надаються bookmenow, які були введені Користувачем в bookmenow.

2.16. Тарифікація – розділ особистого кабінету Користувача, що містить інформацію про термін дії ліцензії, тарифи та обсяг послуг, які доступні Користувачеві.

2.17. Онлайн-запис – це процес, в якому за допомогою спеціального інтерфейсу bookmenow, розміщеного на сайті або інших онлайн-ресурсах Користувача, будь-яка особа, яка висловлює бажання використовувати надані Користувачем послуги, робить заявку про намір використовувати ці послуги. Результатом онлайн-запису є передача Користувачу інформації про час, дату, послугу і контактні дані, введені в спеціальний інтерфейс bookmenow, розміщеному на сайті або інших онлайн-ресурсах bookmenow, особі, яка висловила бажання користуватися послугами, запропонованими Користувачем.

2.18. Послуги – послуги, надані поза цією Угодою, розміщені Користувачем в мережі Інтернет на сторінці bookmenow,   доступ до яких може отримати Користувач за допомогою програмного інтерфейсу.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. bookmenow надає Користувачу право користування (простою (невиключною) ліцензією) Програмою в межах її функціональних можливостей шляхом відтворення Програми (підключення до Програми через мережу Інтернет) виключно для власного використання Користувачем без права субліцензування третім особам.

3.2. Ця Угода укладається до або одразу після початку використання Програми і залишається чинною на весь період її законного використання Користувачем у терміни дії авторського права на неї, за умови дотримання Користувачем цієї Угоди.

3.3. Ця Угода і передбачені в ній обов’язкові документи визначають основні умови використання програми.

3.3.1. Обов’язковою умовою використання програми включно з усіма послугами є повне та безумовне прийняття Користувачем умов наступних документів (далі – «обов’язкові документи»):

  • Політика конфіденційності, яка розміщена та доступна в мережі Інтернет за адресою: https://bookmenow.pro/confidential  та встановлює правила обробки персональної інформації, включаючи персональні дані Користувача.

3.3.2. Ця Угода, включаючи її обов’язкові документи, можуть бути змінені bookmenow  без будь-якого спеціального сповіщення Користувача. Нова версія Угоди та/або обов’язкових документів, зазначених в ній, набудуть чинності з моменту їх розміщення на веб-сайті або доведення до Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не встановлено новою версією Угоди та/або обов’язковими документами, передбаченими у них.

3.3.3. Користувач визнає наступне:

  • Ви переглянули умови цієї Угоди і обов’язкових документів, передбачених ній, в повному обсязі перед використанням Програми.
  • Ви приймаєте умови Угоди і всіх обов’язкових документів, передбачених в ній, в повному обсязі без будь-яких винятків і обмежень з вашого боку і зобов’язані дотримуватися їх або припинити використання Програми. Якщо ви не погоджуєтеся з цією Угодою і обов’язковими документами, передбаченим у ній, або не маєте права на їх підставі укладати Угоду, вам слід негайно припинити використання програми.
  • Поточна версія цієї Угоди опублікована за адресою: https://bookmenow.pro/ua/terms-of-use. 

3.4. bookmenow надає Користувачу право користуватися Програмою без обмеження на території в порядку та в умовах, передбачених законодавством та цією Угодою.

3.5. Розмір, порядок та умови виплати Користувачем ліцензійного платежу за користування Програмою встановлюються цією Угодою

4. АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ТОВАРНІ ЗНАКИ

4.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності та об’єктом авторського права (Програма), які регулюються та охороняються законодавством про інтелектуальну власність та нормами міжнародного права.

4.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (включаючи їх частини) є комерційною таємницею bookmenow. Будь-яке їх використання або використання програмного забезпечення з порушенням умов цієї Угоди та розглядається як порушення прав bookmenow і має бути достатньою підставою для позбавлення Користувача прав, наданих за цією Угодою.

4.3. Ця Угода не надає Користувачу права власності на Програму та її складові, а лише право на використання Програми та її складових відповідно до умов, визначених цією Угодою.

4.4. bookmenow гарантує, що він має всі необхідні права на Програму для надання її Користувачу, включаючи документацію на Програму.

4.5. Ця Угода не надає Користувачу жодних прав на використання товарних знаків та знаків обслуговування Користувача та (або) його партнерів.

4.6. За жодних обставин Користувач не може видаляти або вносити незначні відомості про авторські права, права на товарний знак, знаки обслуговування, патенти, вказані у Програмі.

4.7. Користувач не може копіювати, розповсюджувати Програму та її компоненти у будь-якій формі, у тому числі у вигляді вихідного коду, у тому числі надавати в оренду, передавати для безоплатного користування.

4.8. Користувач не може жодним чином використовувати Програму, якщо це суперечить або призводить до порушення цієї Угоди, або вимог національного та міжнародного законодавства.

4.9. Відповідальність за порушення авторських прав bookmenow несе у відповідності до національного та міжнародного законодавства.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Користувач має право Реєстрації в рамках цієї Угоди.

5.2. bookmenow не надає послуг зв’язку Користувачу, не організовує для нього можливості доступу до інформаційних систем інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі мережі Інтернет, і не здійснює діяльності з прийому, обробки, зберігання, передачі, доставки телекомунікаційних повідомлень.

5.3. Користувач має право в рамках цієї Угоди та відповідно до обраного типу ліцензії розмістити в Програмі належні йому дані, якщо це не порушує цю Угоду, національне та (або) міжнародне законодавство.

5.4. Користувач може змінювати, додавати або видаляти файли Програми лише у випадках, передбачених законодавством про авторське право.

5.5. Користувач не може жодним чином використовувати Програму, якщо таке використання суперечить або призводить до порушення законодавства.

5.6. У разі невиконання будь-якого з положень цієї Угоди, Користувач втрачає право на оновлення програмного забезпечення без будь-якого повідомлення від bookmenow.

6. УСТУПКА (ПЕРЕДАЧА) ПРАВ НА ПРОГРАМУ

6.1. Користувач має право уступити (передавати) свої права та обов’язки повністю за цією Угодою іншій особі лише один раз за попередньою письмовою згодою bookmenow. Дане право на уступку (передачу) не надається тим Користувачам, які отримали право використовувати Програму в результаті аналогічної уступки (передачі).

6.2. Уступка (передача) прав за цією Угодою не може бути здійснена опосередковано або через третю особу.

6.3. Уступка (передача) прав та обов’язків здійснюється лише за повної та безумовної згоди нового Користувача з усіма умовами цієї Угоди.

6.4. Користувач зобов’язаний надати bookmenow повну інформацію про нового Користувача для перереєстрації Програми відповідно до цієї Угоди.

7. ТИПИ ЛІЦЕНЗІЙ

7.1. Користувач має право використовувати Програму в рамках ліцензії для ознайомлення (пробної версії) протягом обмеженого періоду часу, визначеного умовами чинними на момент реєстрації, встановленими bookmenow та розміщеними в мережі Інтернет на веб-сайті: https://bookmenow.pro/pricing

7.2. Користувач має право вибрати відповідний тип ліцензії зі списку.

7.3. Тип ліцензії, яку обирає Користувач, визначає суму, яку буде сплачувати Користувач щомісячно за користовання сервісов.

7.4. Термін дії ліцензії, визначений відповідно до типу ліцензії, починає діяти з наступного дня після прийняття придбання Ліцензії.

7.5. Субліцензіат має право у будь-який час змінити тип ліцензії протягом строку дії ліцензії. При цьому:

7.5.1. Строк дії придбаної ліцензії буде збільшено на період платної, але невитраченої, поточної ліцензії з урахуванням тарифної вартості нової ліцензії.

7.5.2. Перерахування вартості та відшкодування ліцензійного платежу, сплаченого згідно з цією Угодою, при купівлі поточної ліцензії не здійснюється.

7.6. Після закінчення терміну дії ліцензії ліцензія продовжується автоматично, так само як і сплата за ліцензію виконується автоматично. Якщо оплата не була здійснена, bookmenow може обмежити подальше використання Програми Користувачем, а обліковий запис Користувача може бути заблокований.

7.7 bookmenow має право в односторонньому порядку змінювати типи ліцензій шляхом розміщення нового їх списку на Інтернет-сторінці: https://bookmenow.pro/pricing.

7.8 Якщо Користувач бажає припинити користування bookmenow він має зупинити ліцензію в адмін панелі bookmenow, або повідомити про цей намір закріпленого менеджера за Користувачем.

7.9 Якщо ліцензію не було припинено, вважається що Користувач користується bookmenow і за цих умов Користувач не може претендувати на повернення сплачених коштів за Ліцензію.

8. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

8.1. Загальні умови використання Програми:

8.1.1. Перегляд матеріалів, розміщених на веб-сайті в публічному домені, не вимагає реєстрації та/або авторизації Користувача.

8.1.2. Будь-яке інше використання функціональних можливостей Програми, включаючи надання послуг, дозволяється тільки після реєстрації та авторизації Користувача в Програмі відповідно до правил, визначених bookmenow.

8.1.3. Діапазон функціональних можливостей Програми, використання якої вимагає попередньої реєстрації та/або авторизації, а також виконання окремої угоди та виплати ліцензійного платежу, визначається на розсуд bookmenow і може час від часу змінюватися.

8.2. Реєстрація.

8.2.1. Для того, щоб скористатися Програмою Користувачу, необхідно виконати процедуру реєстрації, яка створить унікальний обліковий запис Користувача.

8.2.2. Реєстрація здійснюється Користувачем самостійно шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті  https://bookmenow.pro/registration/.

8.2.3. Реєстрація в bookmenow є безкоштовною та добровільною.

8.2.4. При реєстрації в bookmenow Користувач зобов’язаний надати bookmenow необхідну достовірну та актуальну інформацію.

8.2.5. Користувач не має права здійснювати Реєстрацію від імені або замість іншої особи, за винятком випадку, коли Користувач має необхідні повноваження, надані у порядку, встановленому законодавством, щодо надання йому можливості здійснювати Реєстрацію від імені третьої особи.

8.2.6. Користувач несе відповідальність за точність, актуальність, повноту та відповідність законодавству інформації наданої при реєстрації та її чистоту від претензій третіх осіб. Якщо Користувач надає неправильну інформацію, або якщо bookmenow має підстави вважати, що інформація, надана Користувачем, є неповною або ненадійною, то bookmenow має право блокувати або видалити обліковий запис Користувача, створений Користувачем, і заборонити Користувачу використовувати Програму.

8.2.7. bookmenow залишає за собою право вимагати в будь-який час перевірки інформації Користувача, що надається при реєстрації, та запиту на надання для перевірки документів (зокрема документів особистої ідентифікації); ненадання цих документів може, на розсуд інших користувачів, розглядатися як надання недійсної інформації та тягнути за собою наслідки передбачені цією Угодою. У випадку, якщо інформація про Користувача, вказана в наданих ним документах, не відповідає інформації, що надається ним при реєстрації, або якщо інформація, надана при реєстрації, не дає можливості ідентифікувати Користувача, bookmenow залишає за собою право відмовити в доступі Користувача до персонального облікового запису Користувача та у використанні Програми.

8.2.8. Інформація про Користувача, що міститься в особистому кабінеті Користувача, зберігається і обробляється bookmenow відповідно до політики конфіденційності https://bookmenow.pro/confidential

8.2.9. Користувач самостійно визначає процедуру використання облікового запису та інші функціональні можливості Програми, включаючи послуги, які, однак, ні за яких обставин не можуть суперечити цій Угоді.

8.2.10. Після реєстрації Користувач має право користуватися Програмою та користуватися послугами на умовах простої (невиключної) ліцензії в тій мірі, в якій визначається Користувачем та цим договором.

8.3. Щоб додати Уповноважених користувачів, необхідно зареєструвати їх у обліковому записі Користувача, заповнивши відповідну форму. Кількість Уповноважених користувачів визначається на основі типу ліцензії.

8.4. Після реєстрації boomenow надсилає Користувачу на адресу електронної пошти та (або) номер мобільного телефону (через SMS) ім’я Користувача та пароль, які може бути використано Користувачем під час авторизації. Надалі Користувач має право самостійно змінювати ім’я Користувача і (або) пароль, використовуючи відповідний інтерфейс Програми. У цьому випадку Користувач несе відповідальність за безпеку (опір вгадування) обраного імені Користувача і (або) пароля.

8.4.1. Користувач не має права передавати ім’я Користувача і пароль, отриманий від bookmenow під час реєстрації, або змінений самостійно за допомогою відповідного інтерфейсу Програми третім особам.

8.4.2. Користувач повністю відповідає за безпеку і конфіденційність імені і пароля Користувача, вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач апаратного програмного забезпечення, який він використовує, може дозволити зберігання імені Користувача і (або) пароля (включаючи cookies) для подальшої автоматичної авторизації в bookmenow.

8.4.3. Якщо Користувач не доведе іншого, будь-які дії, виконані за допомогою отриманих від bookmenow, під час реєстрації, або змінені самостійно у відповідному інтерфейсі Програми ім’я Користувача та пароль, вважаються діями відповідного Користувача. У разі несанкціонованого доступу до вказаного імені Користувача і пароля та (або) особистого кабінету Користувача та (або) облікового запису Користувача, а також у випадку розповсюдження вказаного імені Користувача і пароля, Користувач негайно повідомляє bookmenow про будь-які порушення або підозри в порушенні їх конфіденційності. Дії в Програмі, що відбуваються після того, як bookmenow отримує таке повідомлення, не визнаються вчиненими Користувачем.

8.4.4. bookmenow має право накладати обмеження (включаючи заборони) на використання певних імен Користувачів, а також встановлювати вимоги до імені Користувача і пароля (довжини, дозволених символів тощо).

8.5. З міркувань безпеки Користувач зобов’язаний здійснити безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом Користувача (кнопка «вихід») в кінці кожного сеансу роботи з Програмою. bookmenow не несе відповідальності за можливу втрату даних, а також будь-які інші наслідки, які можуть виникнути через порушення Користувачем положень цієї частини цієї Угоди.

8.6. Користувач повністю відповідає за свої дії, пов’язані з використанням bookmenow  і послуг, відповідно до законодавства. Якщо bookmenow виявить, що Користувач порушив цю Угоду, національне чи міжнародне законодавство, що регулює використання Програми, цю Угоду, то bookmenow має право блокувати доступ Користувача до bookmenow.

8.7. Під час користування Програмою та послугами Користувач повинен:

8.7.1. Дотримуватися положень законодавства, цієї Угоди та інших обов’язкових документів, розміщених в bookmenow.

8.7.2. Використовувати Програми, послуги тільки з законною метою та законними шляхами, з урахуванням вимог законодавства.

8.7.3. Не розміщувати в bookmenow інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб.

8.7.4. Зберігати конфіденційність і не ділитися з іншими Користувачами або третіми особами будь-якими особистими даними, які їм розголошуються в результаті спілкування з іншими Користувачами або іншого використання bookmenow  (в тому числі, але не обмежуючись, адресами в адресній системі, номерами телефонів, адресами електронної пошти, даними паспортів, банківською інформацією тощо) та інформацію про конфіденційність інших Користувачів та третіх осіб без попереднього письмового дозволу такого Користувача.

8.7.5. Використовуючи Онлайн-запис, розміщуйте на сайті або інших онлайн-ресурсах, які розміщували спеціальний інтерфейс bookmenow , за допомогою якого здійснюється Онлайн-запис, інформацію про правила використання цієї служби, включаючи інформацію про процедуру, методи і цілі для обробки, використання, передачі, зберігання та забезпечення збереження особистих даних третіх осіб, отриманих через Онлайн-запис. bookmenow відповідає за підготовку та розміщення цих правил.

8.7.6. При використанні Онлайн-запису забезпечувати рівень захисту персональних даних третіх осіб, як це визначено законодавством, які отримує Користувач в результаті Онлайн-запису. Не допускати використання цих персональних даних в порушення норм, встановлених законодавством.

8.7.7. Переконатися, що адреса електронної пошти та (або) номер телефону, який використовується як ім’я Користувача при авторизації, є актуальним.

8.8. Під час користування Програмою та послугами Користувачу забороняється:

8.8.1. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, яка містить погрози, дискредитації, образи, порушення честі та гідності або ділової репутації, або порушує приватність інших Користувачів або третіх осіб.

8.8.2. Скачати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, що порушує права неповнолітніх.

8.8.3. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, вульгарного чи непристойного характеру, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення та тексти, містить сексуальні сцени за участю неповнолітніх.

8.8.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, яка містить сцени насильства, включаючи нелюдські поводження з тваринами.

8.8.5. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, яка містить опис засобів та методів самогубства, будь-яке підбурювання до самогубства.

8.8.6. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, яка містить пропаганду та (або) сприяє расовій, релігійній, етнічній ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм або ідеологію расової переваги.

8.8.7. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, яка містить екстремістські матеріали.

8.8.8. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, яка сприяє злочинній діяльності або містить поради, інструкції або вказівки щодо вчинення злочинних дій.

8.8.9. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, яка містить інформацію з обмеженим доступом, включаючи, але не обмежуючись, державну і комерційну таємниці, інформацію про приватне життя третіх осіб.

8.8.10. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, яка містить рекламу або описує привабливість вживання наркотиків, включаючи звукові файли, інформацію про розповсюдження таких речовин (включаючи звукові файли), рецепти їх виготовлення та поради щодо споживання.

8.8.11. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, що має характер шахрайських дій.

8.8.12. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати будь-яку інформацію, яка порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства.

8.8.13. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ до інтелектуальної власності bookmenow, Користувачів, третіх осіб.

8.8.14. Розміщення будь-якої іншої інформації, яку bookmenow вважає небажаною, яка не відповідає цілям використання bookmenow, упередженою до інтересів інших Користувачів, або іншим чином є небажаною для розміщення в bookmenow.

8.8.15. Використовувати програмне забезпечення та виконувати дії, спрямовані на припинення нормального функціонування bookmenow, його служб, послуг.

8.8.16. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або в іншому випадку використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми.

8.8.17. Використовувати, без спеціального письмового та попереднього дозволу bookmenow, автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації в bookmenow та (або) для взаємодії з bookmenow, його послугами, службами.

8.8.18. У будь-якому випадку, включаючи, але не обмежуючись, обманом, зловживанням довірою, зломом, спробами отримати доступ до імені Користувача і пароля іншого облікового запису.

8.8.19. Збирати та обробляти персональні дані інших осіб незаконно (у тому числі з порушенням правил, встановлених законодавством).

8.8.20. Доступ (у тому числі спроба доступу) до будь-якої іншої послуги, ніж через bookmenow  (інтерфейс, що надається Користувачу), за виключенням випадків, коли такі дії були прямо і попередньо дозволені Користувачу відповідно до цієї угоди.

8.8.21. Відтворення, дублювання, копіювання, продаж, торгівля та перепродаж послуг з будь-якою метою, за винятком випадків, коли такі дії були прямо та попередньо погоджені Користувачем відповідно до цієї угоди або іншою окремою угодою з Користувачем.

8.8.22. Використовувати Програму, bookmenow, послуги для здійснення масової розсилки електронних та інших повідомлень комерційного, рекламного та іншого характеру, не узгоджених (не запитних) одержувачем інформації. Ця заборона не поширюється на надсилання інформації зі згоди одержувача, якщо можливо відмовитися від отримання такої інформації в майбутньому.

8.9. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку він розміщує в Програмі, повідомляє іншим Користувачам і третім особам, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами і третіми особами.

8.10. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням та розміщенням інформації в bookmenow, відповідно до законодавства.

8.11 bookmenow не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди і залишає за собою право на власний розсуд, а також при отриманні від інших Користувачів або третіх осіб інформації про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати), та (або) видаляти будь-яку інформацію, опубліковану Користувачем, що порушує заборони, встановлені цією Угодою, призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до всіх або будь-яких розділів або служб у bookmenow у будь-який час з будь-яких причин та без пояснення причин, з або без попереднього повідомлення, не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачу такими діями.

8.12. bookmenow має право без пояснення причин призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до bookmenow  або будь-якої служби. bookmenow не несе відповідальності за тимчасове блокування або видалення інформації або видалення облікового запису Користувача відповідно до цієї Угоди.

8.13. Видалення облікового запису Користувача.

8.13.1. bookmenow має право блокувати та вилучати обліковий запис Користувача bookmenow, включаючи весь контент, без пояснення причин, у разі порушення умов цієї Угоди. З цього моменту неможливо відновити обліковий запис, будь-яку інформацію, пов’язану з ним, або отримати доступ до Програми за допомогою віддаленого облікового запису.

8.13.2. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її поновлення відповідно до порядку, передбаченого цією Угодою, Користувач зобов’язаний відмовитися від використання Програми, повідомивши про це bookmenow будь-якими доступними засобами. Після отримання зазначеного повідомлення, bookmenow має право заблокувати і (або) видалити обліковий запис Користувача bookmenow, включаючи весь опублікований ним контент. З цього моменту неможливо відновити обліковий запис, будь-яку інформацію, пов’язану з ним, або отримати доступ до Програми за допомогою віддаленого облікового запису.

8.14. bookmenow залишає за собою право в будь-який час змінювати дизайн bookmenow , його зміст, список послуг і служб, змінювати або доповнювати скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, які використовуються або зберігаються в bookmenow , будь-які серверні Програми, з або без попереднього сповіщення Користувача.

8.15 bookmenow має право надсилати Користувачу інформацію про розвиток bookmenow та його послуг, служб, а також рекламувати власну діяльність та послуги.

8.16. bookmenow забезпечує конфіденційність та безпеку персональних даних при їх обробці Користувачем за допомогою bookmenow шляхом:

8.16.1. Надання доступу до bookmenow через HTTPS або аналог, що забезпечує аналогічний рівень безпеки.

8.16.2. Антивірусного захисту сервера (ів), на якому знаходиться bookmenow, з використанням стандартного антивірусного програмного забезпечення, яке зазвичай використовується для захисту серверів цього типу.

8.16.3. Використання брандмауера, який дозволяє використовувати і підтримувати лише мережевий трафік, необхідний для використання і підтримки bookmenow.

8.16.4. Реєстрації фактів авторизації Користувача та вихід з облікового запису з bookmenow.

9. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

9.1. Користувач не має права виконувати дії, які можуть спричинити:

9.1.1. Несправність обладнання та мережі bookmenow.

9.1.2. Переривання роботи Програми або обмеження можливості інших Користувачів користуватися Програмою.

9.1.3. Несанкціонований доступ до Програми, а також комп’ютерні та мережеві ресурси bookmenow.

9.1.4. Завдавання або загрозу заподіяння шкоди третім сторонам, у тому числі шляхом розміщення інформації та посилань на мережеві ресурси, зміст яких суперечить законодавству.

9.2. Користувач не має права змінювати Програму, bookmenow, їх дизайн та зовнішній вигляд.

9.3. bookmenow самостійно забезпечує наявність обладнання, яке відповідає технічним вимогам щодо використання Програми та доступу до мережі Інтернет.

9.4. Користувач гарантує, що має всі необхідні права над усіма даними, комп’ютерними Програмами або послугами, які використовуються ним у зв’язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

9.5. Користувач не може використовувати Програму будь-якими способами, крім зазначених у цій Угоді, він не може копіювати, продавати, перепродавати або отримувати доступ до неї, якщо Користувач не отримав попереднього письмового дозволу bookmenow.

10. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Програма, служби, bookmenow та її послуги, включаючи всі скрипти, додатки, контент та дизайн, надаються за принципом «як є». bookmenow не гарантує, що вся функціональність Програми буде відповідати очікуванням Користувача, Користувачів і може бути застосована для їх конкретної мети. bookmenow також відмовляється від будь-якої гарантії, що bookmenow, служби або послуги можуть бути або не можуть бути відповідними для конкретних цілей Користувача. bookmenow не може і не гарантує ніяких конкретних результатів від використання bookmenow, послуг і (або) служб.

10.2. bookmenow не ініціює або не контролює розміщення будь-якої інформації Користувачем під час використання Програми, bookmenow, служб і послуг, не впливає на її зміст і цілісність, а також на час розміщення зазначених відомостей не знає і не може знати, чи порушує вона права та інтереси третіх осіб, що охороняються законом, міжнародними договорами та національним законодавством.

10.3. bookmenow безпосередньо відповідає за зміст даних, створених і підтримуваних Користувача. bookmenow не здійснює попередній контроль за вмістом розміщеної та (або) інформації, що розповсюджується Користувачем, але якщо розміщення і поширення такої інформації суперечить законодавству, то bookmenow має право блокувати або видаляти відповідний обліковий запис і дані без попереднього повідомлення.

10.4. bookmenow не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи втрату прибутку або даних, порушення честі, гідності або діловій репутації, що виникають внаслідок використання Програми, bookmenow, послуг, вміст bookmenow або інші матеріали, доступні Користувачу або іншим особам за допомогою bookmenow, навіть якщо Користувач попереджав або вказував на можливість такої шкоди.

10.5. bookmenow не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду, будь-яку втрату доходу, прибутку, інформації чи заощаджень, пов’язану з використанням або неможливістю використання Програми, bookmenow, послуг, у тому числі у разі попереднього повідомлення Користувачем про можливість такої шкоди, або за будь-яким позовом від третьої особи.

10.6. bookmenow забезпечує роботу і працездатність Програми, bookmenow і бере на себе зобов’язання оперативно відновити свою працездатність у разі технічних збоїв і розривів. bookmenow не несе відповідальності за тимчасові невдачі та переривання Програми, bookmenow та отриману втрату інформації у зв’язку з цим.

10.7. bookmenow не несе відповідальності за будь-яку шкоду комп’ютеру Користувача або іншій особі, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаному або пов’язаному з скачуванням та (або) завантаженням матеріалів з bookmenow або за допомогою посилань, розміщених у bookmenow.

10.8. Якщо під час використання Програми буде виявлено помилки, то bookmenow зробить кроки, щоб виправити їх якомога швидше. Точний час усунення конкретних помилок може бути визначений bookmenow з урахуванням того, що Програма тісно співпрацює з іншими програмами стороннього програмного забезпечення, операційні системи та апаратні ресурси комп’ютерів bookmenow і продуктивність Програми, і час усунення несправностей не залежать виключно від bookmenow.

10.9. У випадку, якщо Користувач виконує дії, заборонені положеннями цієї Угоди, bookmenow має право, не пояснюючи причини та без будь-якого попереднього повідомлення Користувача, вживати заходів для виявлення та запобігання цим порушенням.

10.10. За порушення умов цієї Угоди Користувач несе відповідальність, передбачену законодавством.

11.УМОВИ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», діючи вільно, за його бажанням і в інтересах, висловлює свою згоду на надання своїх персональних даних, включаючи: прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти, контактний номер телефону, дату народження, регіон, місто, організацію, посаду для їх обробки bookmenow.

11.2. Цілі обробки персональних даних bookmenow:

11.2.1. Надання Користувачу права користування Програмою, bookmenow, послугами.

11.2.2. Надсилання сповіщень Користувачу щодо використання Програми, bookmenow, послуг.

11.2.3. Підготовка та відправлення відповідей bookmenow на запити Користувача, у тому числі, але не обмежуючись, зверненням до служби підтримки.

11.2.4. Направлення інформації про діяльність, яку здійснюють bookmenow.

11.2.5. Направлення інформації про продукти та послуги bookmenow.

11.3. Перелік дій з персональними даними, на які погоджується Користувач: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, модифікація), використання, анонімізація, передача третім особам для цілей, зазначених в цій Угоді, а також будь-які інші дії, передбачені законодавством, як неавтоматизовані, так і автоматизовані.

11.4. bookmenow бере на себе зобов’язання вжити всіх необхідних заходів, передбачених законодавством для захисту персональних даних Користувача від незаконного доступу або розголошення.

11.5. Згода, зазначена в пунктах 11.1-11.3 цієї Угоди, діє до моменту її зняття Користувачем шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу bookmenow або передачі такого повідомлення співробітникам bookmenow телефоном. Користувач розуміє і погоджується, що якщо ця згода анульована, йому буде відмовлено в можливості використовувати частину або всі можливості Програми, bookmenow і (або) Служб.

11.6 Користувач погоджується отримати від bookmenow та його партнерів за допомогою телефонного номера, електронної адреси, яку він вказує під час реєстрації, рекламні та інформаційні повідомлення, SMS-повідомлення, Push-повідомлення про продукти, послуги та події, пов’язані з продуктами bookmenow.  

12. ДІЯ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ

12.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до національного законодавства. Питання, не врегульовані цією Угодою, врегульовані відповідно до національного та міжнародного законодавства, якщо інший порядок визначення застосовного закону не передбачений цим договором або нормами міжнародного права.

12.2. Ця Угода набирає чинності для Користувача з дня його долучення до неї і залишається в силі на невизначений термін.

12.3. Ця Угода поширюється на всі оновлення Програми, які надаються Користувачу, якщо не запропоновано ознайомити вас з новою Угодою або доповненням до цієї Угоди.

12.4. bookmenow має право в односторонньому порядку змінити умови цієї Угоди, розмістивши змінений текст в мережі Інтернет на веб-сайті: https://bookmenow.pro/terms-of-use

12.5. Якщо з будь-якої причини один або кілька положень цієї Угоди визнані недійсними у встановленому порядку, це не впливає на дійсність або достовірність решти положень цієї Угоди.

12.6. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, що виникають у зв’язку з виконанням цієї Угоди, Користувач і bookmenow докладають усіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів. У разі, якщо суперечки не будуть врегульовані шляхом переговорів, спори повинні вирішуватися в порядку, встановленому національним та міжнародним законодавством, за місцезнаходженням bookmenow, якщо існує ще один порядок визначення застосовного закону і (або) місце розгляду спору не передбаченого цією Угодою, законодавством, нормами міжнародного права.

12.7. bookmenow має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди про використання Програми, bookmenow, послуг.

12.8. У разі припинення дії цієї Угоди будь-якою стороною та на будь-яких підставах Користувач зобов’язаний припинити використання Програми, bookmenow та послуг.

13. ПОВІДОМЛЕННЯ

13.1. bookmenow має право надсилати електронні інформаційні повідомлення (далі – «сповіщення») про важливі події, що відбуваються всередині Програми або пов’язані з Користувачем  на електронну пошту Користувача або за номером телефону, вказаному в Програмі.  

13.2. bookmenow також дозволяється використовувати сповіщення для інформування Користувача про обмеження доступу до Програми у разі профілактичного обслуговування, порушення Користувачем цієї Угоди, зміни функціональності Програми, обсягу або умов надання Програми, включаючи внесення змін до цієї Угоди і обов’язкових документів.

13.3. bookmenow мають право на власний розсуд використовувати Програми сповіщень для розповсюдження реклами власних послуг та продуктів (послуг) третіх осіб.

14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАРА

ФОП “Павлов”, Україна, 49000 м. Дніпро, вул. Максима Дія 8. КОД ЕРДПОУ: 3231821453

Дата публікації: 2022