Дата першої публікації: 01.03.2021 року

Дата останнього оновлення: 02.05.2024 року

Текст цієї оферти є публічною пропозицією укласти договір з ЧП Павлов, реєстраційний номер 22240000000098477 від 11.03.2015 року, номер облікової картки платника податків: 3231821453, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Максима Дія, будинок 8 («Постачальник», «bookmenow» або «ми»).

Будь ласка, уважно ознайомтеся з положеннями цієї оферти, адже з моменту прийняття її умов вона слугує юридично обов’язковим договором між нами («Оферта», «Договір»).

Приймаючи умови цієї Оферти ви підтверджуєте, що маєте достатню право- та дієздатність для укладення Договору та виконання власних зобовʼязань за ним, а також достовірність даних, наданих під час реєстрації персонального кабінету.

1. Предмет та порядок укладення Договору

1.1. Предметом Договору є надання послуг із доступу до комп’ютерної програми «bookmenow» через мережу Інтернет, що включає в себе надання права на використання комп’ютерної програми «bookmenow» за її функціональним призначенням (ліцензія) та надання хмарних послуг з оброблення та збереження ваших даних на віддалених серверах в рамках використання комп’ютерної програми «bookmenow», а також надання інших послуг, які пов’язані з комп’ютерною програмою «bookmenow» («Послуги»).

1.2. Договір вважається укладеним з моменту повного і безумовного прийняття (акцепту) умов цієї Оферти шляхом реєстрації персонального кабінету з використанням вебсайту: bookmenow.pro («Вебсайт»).

1.3. Комп’ютерна програма «bookmenow» («Програма») — це програмне забезпечення, основним функціоналом якого є автоматизація роботи готелів (міні готелів, глемпінгів, афреймів тощо). Окрім основного функціонала Програма також може передбачати можливість використання окремих компонентів, доповнень, програмних модулів і застосунків. Повний опис, технічні характеристики, а також актуальний перелік компонентів, доповнень, модулів і застосунків Програми розміщені на Вебсайті.

1.4. Під іншими послугами, які пов’язані з комп’ютерною програмою «bookmenow», слід розуміти надання доступу до застосунків bookmenow, Програмний РРО, та інших застосунків власної розробки та сторонніх розробників, додаткові послуги з інформаційно-технічної підтримки, послуги третіх осіб тощо. Вартість згаданих в цьому пункті послуг можуть не входити у вартість тарифного плану та оплачуватись окремо.

2. Ціна та порядок розрахунків

2.1. Після реєстрації на Вебсайті ми надаємо вам пробний (безкоштовний) доступ до Програми на обмежений період у 7 календарних днів, аби ви могли ознайомитися із функціоналом Програми та її можливостями. Після завершення пробного періоду ви маєте право обрати обсяг потрібного вам функціоналу Програми та придбати відповідний доступ на умовах одного із запропонованих тарифних планів.

2.2. Актуальні ціни та інші умови тарифних планів та Послуг розміщуються на Вебсайті за посиланням: bookmenow.pro/pricing-hotels і становлять невід’ємну частину Договору.

2.3. Оплата Послуг здійснюється на умовах попередньої оплати на підставі виставленого рахунку одним із таких способів:

 • банківською карткою в адмін-панелі на Вебсайті;
 • готівкою за реквізитами в касі банку;
 • безготівковим переказом з вашого поточного рахунку юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

2.4 Програма має бути сплачена протягом 5 календарних днів з дати виставлення рахунку. У випадку відсутності оплати, Програма автоматично блокує доступ користувачам до отримання факту підтвердження оплати Послуг.

2.5. У випадку відмови від подальшого доступу до Програми або односторонньої відмови від Договору з вашої ініціативи, сплачена вами передоплата може бути повернена на пропорційній основі лише у разі припинення діяльності готелю. В усіх інших випадках передоплата за Послуги поверненню не підлягає.

2.6. Якщо у вашому готелі проводиться ремонт або ваш готель перебуває у процесі переїзду, що виключає необхідність у доступі до Програми, bookmenow може відтермінувати для вас наступну оплату на відповідний строк. Вказане відтермінування діє з дня звернення до нас.

2.7. У випадку односторонньої відмови від Договору з ініціативи bookmenow, крім випадків порушення вами умов цієї Оферти, платежі, сплачені вами як передоплата, підлягають поверненню на вказаний вами рахунок.

2.8. bookmenow має право в односторонньому порядку змінювати умови тарифних планів, зокрема ціни на Послуги.

2.9. Якщо ви не погоджуєтеся зі змінами тарифного плану і не сплачуєте подальші платежі або перестаєте оплачувати Послуги з будь-яких інших причин, Договір вважається припиненим з вашої ініціативи через місяць з моменту спливу строку дії доступу до Програми відповідно до умов попереднього тарифного плану.

3. Умови надання Послуг та заборонена поведінка

3.1. Ви можете використовувати Програму винятково за її функціональним призначенням.

3.2. Для доступу до Програми ви можете завантажити спеціальний застосунок (мобільний додаток) bookmenow на смартфон або планшет або зайти на Вебсайт через браузер та використати свій логін і пароль (або створити їх при першому доступі).

3.3. За одним логіном і паролем доступ до Програми в конкретний момент часу можна мати лише з одного пристрою. Активна сесія на одному пристрої припиняється при спробі використати логін і пароль для доступу до Програми з іншого пристрою.

3.4. Ви за жодних обставин не повинні:

 • продавати або будь-яким іншим чином відчужувати чи передавати параметри доступу до персонального кабінету (логіни, паролі) третім особам;
 • здійснювати декомпіляцію, зворотне конструювання, дизасемблювання Програми чи Вебсайту або будь-яким іншим чином намагатися отримати та використати їхній програмний код;
 • здійснювати злом Програми чи Вебсайту;
 • порушувати будь-які заходи безпеки чи автентифікації, встановлені bookmenow, незалежно від мотивів чи намірів;
 • втручатися або перешкоджати роботі будь-якого користувача чи власника мережі, зокрема шляхом розповсюдження вірусів;
 • видавати себе за будь-які іншу фізичну або юридичну особу, якою ви не є або діяти в інтересах якої ви не маєте законного права;
 • перехоплювати будь-які системні дані, персональні або інші дані, що стосуються Програми або її користувачів;
 • використовувати Програму чи Вебсайт для будь-яких незаконних цілей;
 • навмисно чинити непропорційно велике чи необґрунтоване навантаження на мережу Програми;
 • використовувати будь-які автоматизовані засоби доступу, копіювання або моніторингу будь-якої частини Програми чи Вебсайту (типу «robot», «spider», «page-scraper», «deeplink» та інші);
 • використовувати Програму на територіях, які знаходяться під міжнародними санкціями, та/або на тимчасово окупованих територіях України.

3.5. Вчинення дій, передбачених п. 3.4, а також будь-яких інших дій, що суперечать закону чи умовам цієї Оферти, не призводить до виникнення будь-яких правових наслідків для Постачальника (зміни власника, виникнення та/або відновлення, припинення будь-яких зобовʼязань, платежів тощо) є підставою для односторонньої відмови Постачальником від Договору без повернення сплаченої вами передплати.

3.6. Якщо внаслідок вчинення дій, передбачених п. 3.4, Постачальнику заподіяно матеріальну чи моральну шкоду, ви зобов’язані її відшкодувати.

3.7. Постачальник має право без попереднього повідомлення користувача дистанційно обмежити, тимчасово призупинити або повністю припинити можливість доступу до Програми без відшкодування понесених збитків та без повернення сплаченої передоплати у випадку, якщо у Постачальника є причини вважати, що користувач або його афілійовані особи (навмисно або ненавмисно) використовують Програму з територій, які знаходяться під міжнародними санкціями; тимчасово окупованих територій; територій, на яких можуть відбуватися військові дії; а також у випадках, якщо користувач або його афілійовані особи були внесені до санкційних списків або робота з якими з інших причин може бути визнана як взаємодія з елементами тероризму або пряме чи непряме фінансування тероризму.

4. Інформаційно-технічна підтримка

4.1. У вартість Послуг входить віддалена інформаційно-технічна підтримка Програми, під якою розуміється:

 • підготовка доповнень та змін до програмного коду Програми з метою її оновлення з ініціативи Постачальника;
 • усунення виявлених недоліків (помилок/багів) у Програмі;
 • надання базових консультацій з питань функціонування Програми відповідно до умов обраного тарифного плану.

4.2. Будь-яка додаткова інформаційно-технічна підтримка може надаватися вам за окремим запитом та повинна оплачуватися додатково за домовленістю Сторін.

4.3. Зв’язатися з нами та отримати інформаційно-технічну підтримку або замовити додаткову інформаційно-технічну підтримку можна такими способами:

 • інтерактивний чат: доступний на Вебсайті в адмін-панелі, а також через функціонал Програми;
 • Telegram чат;

5. Права інтелектуальної власності

5.1. Програма є об’єктом права інтелектуальної власності та розроблена з метою автоматизації роботи готелів.

5.2. Постачальник надає вам невиключну відкличну ліцензію без права передання третім особам на використання однієї електронної копії Програми у межах доступного функціоналу та відповідно до її функціонального призначення (ліцензія «кінцевого споживача»). Така ліцензія діє на території всього світу протягом строку чинності Договору між вами та bookmenow з урахуванням обмежень, встановлених Договором та законом.

5.3. Постачальник підтверджує, що володіє необхідним обсягом виключних майнових прав на Програму і не порушує виключних майнових прав інтелектуальної власності третіх осіб на будь-які компоненти Програми.

5.4. Програма, її окремі компоненти, доповнення, програмні модулі і застосунки, Вебсайт та його компоненти, а також логотипи та елементи дизайну, торгові марки, тексти, графіка, дані, статті, інформація, фото, зображення, ілюстрації, програмний код тощо, належать Постачальникові та його ліцензіарам й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Забороняється будь-яке їхнє використання у спосіб, не передбачений цією Офертою, без попереднього письмового дозволу Постачальника.

6. Персональні дані та приватність

6.1. Ми поважаємо вашу приватність та маємо політику і процедури щодо збору та обробки ваших персональних даних у зв’язку з використанням Програми.

6.2. Умови та порядок обробки персональних даних викладені в Політиці конфіденційності на Вебсайті за посиланням: https://bookmenow.pro/confidential та поширюються на вас, а також, де це застосовно, на ваших працівників, протягом строку дії Договору.

7. Строк дії Договору та порядок його припинення

7.1. Договір набирає чинності з моменту вашого прийняття умов Оферти зареєструвавшись в Програмі та діє до моменту його припинення за згодою сторін або з ініціативи будь-якої зі сторін в односторонньому порядку, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань за Договором.

7.2. Факт кожної оплати доступу до Програми на новий строк є додатковим підтвердженням дійсності Договору між сторонами.

7.3. У випадку відмови від Договору в односторонньому порядку, сторона повинна повідомити іншу сторону шляхом направлення електронного повідомлення на електронну адресу. Моментом розірвання вважатиметься дата, вказана у надісланому листі, або ж, у разі її відсутності, — дата відправки такого повідомлення.

7.4. Після спливу 30 календарних днів з моменту припинення Договору Постачальник має право видалити/знищити всі дані, які внесені вами у Програму і які зберігаються на хмарному сховищі Постачальника. Ви розумієте і погоджуєтеся, що такі дані можуть бути видалені/знищені відповідно до цього пункту, і гарантуєте, що скопіюєте собі такі дані протягом вказаного строку та не висуватимете до Постачальника претензій щодо видалення/знищення таких даних.

8. Відповідальність сторін та гарантії

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором відповідно до законодавства України.

8.2. Ви використовуєте Програму на власний ризик. Програма відповідає принципу «як є» та «як можливо». Це означає, що ми не можемо гарантувати (і не гарантуємо), що Програма працюватиме безперебійно, вчасно та не міститиме помилок. Ми не можемо гарантувати, що Програма належно працюватиме на усіх пристроях та за усіх особливих умов. Проте, ми докладемо усіх розумних зусиль, щоб надавати вам Послуги максимально якісно.

8.3. Ми не несемо відповідальність за якість сервісу та обладнання третіх осіб, які використовуються вами для роботи з Програмою.

8.4. Постачальник не несе відповідальності за втрату ваших даних, які створюються з використанням Програми, та доступ до них третіх осіб, якщо це відбулося через ваше необережне поводження із параметрами доступу до персонального кабінету, встановлення ненадійного пароля чи з інших причин з вашої вини.

8.5. В обсязі, дозволеному законом, у жодному випадку bookmenow, наші працівники, підрядники, партнери, ліцензіари чи агенти не несуть відповідальності за будь-які неточності чи упущення та будь-які спеціальні, непрямі збитки, упущену вигоду, що спричинені чи будь-яким чином пов’язані із використанням чи неможливістю використання Програми. В тому числі bookmenow не відповідає за наслідки роботи з програмним реєстратором розрахункових операцій (ПРРО) та не сплачує штрафи, які можуть накладатися державними органами за результатами збою в роботі ПРРО тощо.

8.6. У разі доведеності прямої вини Постачальника, ви можете отримати відшкодування лише прямих збитків у розмірі, що не перевищує вартість доступу до Програми відповідно до обраного вами тарифу за 6 місяців.

8.7. Ви самостійно несете відповідальність за правдивість відомостей про себе та готель, від імені якого дієте, а також надійність пароля до вашого персонального кабінету та збереження його конфіденційності.

9. Вирішення спорів

9.1. Усі спори та розбіжності, які виникають в ході виконання Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

9.2. Звернення, пропозиції та ваші претензії, які пов’язані з функціонування Програми можуть бути направлені нам в Telegram – https://t.me/bookmenowsupport

10. Зміни

10.1. Ми можемо змінювати, доповнювати чи в інший спосіб модифікувати умови Оферти час від часу у випадках: коли це вимагається змінами до законодавства; коли це потрібно для кращого захисту прав користувачів Програми чи третіх осіб; коли bookmenow розширює або іншим чином змінює функціонал Програми, її компонентів, доповнень, програмних модулів і застосунків; або коли це зумовлено економічною необхідністю чи будь-якими змінами у операційній діяльності Постачальника.

10.2. Повідомлення про будь-які зміни будуть розміщені на Вебсайті або ж будуть надіслані вам на електронну пошту. Якщо протягом тижня після отримання повідомлення про зміни ви продовжуєте використовувати Програму, то вважатиметься, що ви повністю погодилися на ці зміни.

11. Контактна інформація

11.1. Якщо у вас є будь-які питання до bookmenow, ви можете звернутися до нас за адресою: info@bookmenow.com.

Ваша команда bookmenow