Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє стосовно всієї інформації, яку bookmenow може отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм та продуктів bookmenow (далі — Сервіси, Сервіси bookmenow).

Використання Сервісів bookmenow означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та вказаними в ній умовами обробки його особистої інформації; у разі незгоди з цими умовами, користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

 1. Інформація користувачів, яку отримує та обробляє bookmenow
  • 1.1 У рамках цієї Політики під «інформацією користувача» розуміються:
   • 1.1.1 Інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані користувача: прізвище, ім’я, по батькові; номери контактних телефонів; адреси електронної пошти; місце роботи. Обов’язкова для надання послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.
   • 1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сервісам bookmenow у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, інформації з cookie, інформації про браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів ), час доступу, адреса запитуваної сторінки.
   • 1.1.3 Інша інформація про користувача, збирання та/або надання якої визначено в Регулюючих документах окремих Сервісів bookmenow.
  • 1.2 Ця Політика застосовується лише до Сервісів bookmenow. bookmenow не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах bookmenow, у тому числі у результатах пошуку. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.
  • 1.3 bookmenow у загальному випадку не перевіряє достовірність інформації, що надається користувачами, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак bookmenow виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню інформацію з питань, які пропонуються у формі реєстрації, та підтримує цю інформацію в актуальному стані. Наслідки надання недостовірної інформації визначені у угоді Угоди сервісів bookmenow (https://bookmenow.pro/terms-of-use).
 2. Цілі збору та обробки інформації користувачів
  • 2.1 bookmenow збирає та зберігає лише ті дані, які необхідні для надання Сервісів та надання послуг (виконання угод та договорів з користувачем).
  • 2.2 Особисту інформацію користувача bookmenow може використовувати з такими цілями:
   • 2.2.1 Ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з bookmenow;
   • 2.2.2 Надання користувачеві персоналізованих Сервісів, демо доступу до Сервісів;
   • 2.2.3 Зв’язок з користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів та заявок від користувача;
   • 2.2.4 Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг;
   • 2.2.5 Таргетування рекламних матеріалів;
   • 2.2.6 Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
 3. Умови обробки інформації користувача та її передачі третім особам
  • 3.1 bookmenow зберігає інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.
  • 3.2 Щодо інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих Сервісів користувач погоджується з тим, що певна частина його інформації стає загальнодоступною
  • 3.3 bookmenow має право передати інформацію користувача третім особам у таких випадках:
   • 3.3.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії;
   • 3.3.2 Передача необхідна в рамках користування користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачу;
   • 3.3.3 Передача передбачена українським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;
   • 3.3.4 Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;
   • 3.3.5 З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів bookmenow або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду про сервіс bookmenow.
  • 3.4 При обробці даних користувачів bookmenow керується Законом України «Про персональні дані»:
   • 3.4.1 У ході обробки з персональними даними користувача будуть здійснені такі дії: збір; запис; систематизація; накопичення; зберігання; уточнення (оновлення, зміна); вилучення; використання; блокування; видалення; знищення.
   • 3.4.2 Персональні дані користувача обробляються до досягнення мети обробки персональних даних або до відкликання згоди на обробку персональних даних, залежно від того, яка з подій настане раніше.
   • 3.4.3 Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення заяви bookmenow відповідно до законодавства України. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних bookmenow має право продовжити обробку персональних даних за наявності підстав.
   • 3.4.4 Згода на обробку персональних даних діє постійно до моменту припинення обробки персональних даних, зазначених у п. 3.4.2. цієї Політики.
 4. Зміна користувача персональної інформації
  • 4.1 Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування даних у розділі «Особистий кабінет» (https://app.bookmenow.pro) або персональному розділі відповідного Сервіси.
  • 4.2. Користувач також може видалити надану ним в рамках певного облікового запису інформацію, зв’язавшись з bookmenow будь-яким зручним для себе способом. При цьому видалення облікового запису може спричинити неможливість використання деяких Сервісів bookmenow.
 5. Заходи для захисту персональної інформації користувачів
  • 5.1 bookmenow вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
 6. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство
  • 6.1 bookmenow має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, завжди знаходиться на сторінці за адресою https://bookmenow.pro/confidential.
  • 6.2. До цієї Політики та відносин між користувачем та bookmenow, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.
 7. Зворотній зв’язок. Запитання та пропозиції
  Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики слід повідомляти Службу підтримки користувачів bookmenow (support@bookmenow.pro).